Dishes on the Josper


Chicken fillet shashlik 225/50 gr
149 грн.


Pork neck shashlik 210/50 gr
209 грн.


Assorted kebabs gr
529 грн.


Ribeye steak 250 gr
399 грн.


Pork neck 250/200 gr
219 грн.


Pork ribs with sauce and red cabbage 360/150 gr
280 грн.


Chicken wings on the grill 300 gr
149 грн.


Pepper on the grill 1 pc
99 грн.


Champignons on the grill 180/50 gr
69 грн.