Справжнє чеське пиво


Сорт "Десятка" - 0,3л мл
40 грн.


Сорт "Десятка" - 0,5л мл
50 грн.


Сорт "Десятка" - 1л мл
96 грн.


Сорт "Лагер" - 0,3л мл
42 грн.


Сорт "Лагер" - 0,5л мл
52 грн.


Сорт "Лагер" - 1л мл
96 грн.


Сорт "Пшеничне" - 0,3л мл
45 грн.


Сорт "Пшеничне" - 0,5л мл
55 грн.


Сорт "Пшеничне" - 1л мл
99 грн.


Сорт "Чорне" - 0,3л мл
45 грн.


Сорт "Чорне" - 0,5л мл
55 грн.


Сорт "Чорне" - 1л мл
99 грн.